DOKTOR HABILITOWANY NAUK MEDYCZNYCH | SPECJALISTA MEDYCYNY SĄDOWEJ

DR HAB. CZESŁAW CHOWANIEC

WYKSZTAŁCENIE

SPECJALIZACJA

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

PUBLIKACJE

  1. “Opinia kompleksowa w sprawach zdarzeń drogowych jako sposób na zmniejszenie ryzyka wystąpienia pomyłki procesowej.” – „Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych.” – X Jubileuszowy Zjazd Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki, Toruń 26-28 czerwca 2019 r. Wydział Prawa i Administracji UMK.
  2. „Z problematyki zmienności intraindywidualnej oraz interindywidualnej zmienności cech pisma.” M. Chowaniec, J. Koczur, M. Leśniak, S. Pytlik, Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów, Wyd. eBooki.com.pl, s. 25-36, Wrocław 2017 r.
  3. “Wpływ sposobu prezentowania pytań na trafność testów badań poligraficznych CIT.” M. Chowaniec, J. Koczur, M. Leśniak, S. Pytlik T:20 (2016) Problemy Współczesnej Kryminalistyki, s. 33-44 2016 r.
  4. “Accuracy of concealed information test (CIT) usig for polygraph examination.”M.  Chowaniec, J. Koczur, M. Leśniak, S. Pytlik, Criminalistic and forensic expertology: science, studies, practice. – Vilnius: Lietuvous teisimo ekspertizes centras, 2016 r. s. 470-482.
  5. Błąd medyczny w aspekcie odpowiedzialności prawno-karnej lekarza/Medical mistake in aspect of legal responsibility of the physician. E. Chowaniec, M. Chowaniec. M. Wilk, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, Białystok, 18-21 maja 2017 r.
  6. Lekarz nietrzeźwy – problem prawno-karny/Intoxicated doctor – penalo-legal problem. E. Chowaniec, M. Chowaniec. M. Wilk, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, Białystok, 18-21 maja 2017 r.
  7. Dobra osobiste lekarza/Personal good of physician. E. Chowaniec, M. Chowaniec. M. Wilk, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”, Białystok, 18-21 maja 2017 r.

 

JĘZYKI

Lokalizacja

ul. Bolesława Pieńkowskiego 45 
41-250 Czeladź

Godziny otwarcia

pon. – czw.: 9:00 – 17:00
pt.: 9:00 – 14:00

Kontakt

Telefon: 576 569 866
Email: kancelaria@gcadwokaci.pl